Disclaimer

 

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van ProLinker.com. Het is niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProLinker.com. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het auteursrecht op de website wordt uitdrukkelijk door ProLinker.com voorbehouden.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ProLinker.com kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. ProLinker.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. ProLinker.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. ProLinker.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ProLinker.com worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van ProLinker.com.
Operation failed!
Please try again later. If the problem persists contact support.
We use cookies to improve our site and your experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy.
Find out more